Повелителност

Тази страница описва как и кога MauGifts събира, ползва и споделя информация след като закупувате нещо или се свързвате с нас. Също така, сайтът ползва cookies, които се пазят 7 дни. Чрез тях осигуряваме по приятно сърфиране в сайта.

Информацията, която MauGifts събира
За да избълним вашата поръчка, трябва да ни предоставите определена информация като име, мейл, пощенски код, адрес и детайли свързани с продукта, който поръчвате. При доставка със Speedy се изисква и телефонен номер.

Защо се нуждаем от вашата информация и как я ползваме
Разчитаме на редица правни основания да събираме, използваме и споделяме вашата информация, за да предоставим нашите услуги за изпълнение на вашата поръчка, за уреждане на спорове или за предоставяне на поддръжка;

След като сте предоставили своето одобрително съгласие, вие можете да го оттеглите по всяко време, като например ако сте добавени към нашия списък с мейлове към MailChimp, можете да се откажете по всяко време – нужно е само да ни пишете;

MauGifts ангажира определени надеждни трети страни да изпълняват функции и да предоставят услуги на магазина, като например фирми за доставка. Ще споделим вашата лична информация с тези трети страни, но само до степента, необходима за извършване на тези услуги.

MauGifts може да събира, използва, запазва и споделя вашата информация, ако това е разумно обяснимо и необходимо за:
(а) отговар на правен процес или на искания на правителството;
(б) за прилагане на нашите споразумения, условия и правила;
(в) предотвратяване, разследване и справяне с измами и други незаконни дейности, сигурност или технически проблеми;
(г) защита на правата, собствеността и безопасността на нашите клиенти.

Вашите права.
Ако пребивавате в определени територии, включително в ЕС, имате редица права във връзка с личната ви информация. Докато някои от тези права се прилагат като цяло, определени права се прилагат само в определени лимитирани случаи. Тези права са описани по-долу:

Достъп.
Може да имате право да получите достъп и да получите копие от личната информация, която MauGifts притежава за вас, като се свържете с нас, използвайки информацията за контакт в сайта.

Промяна, ограничаване, изтриване.
You may also have rights to change, restrict our use of, or delete your personal information. Absent exceptional circumstances (like where we are required to store data for legal reasons) we will generally delete your personal information upon request.

Можете също така да имате права да променяте, ограничавате използването или да изтривате вашата лична информация. При липса на извънредни обстоятелства (например, когато се изисква да съхраняваме данни по правни причини) ще изтрием вашата лична информация при поискване.

Възразяване.
Можете да възразите срещу (i) обработването на част от вашата информация въз основа на законните ни интереси и (ii) получаването на маркетингови съобщения от нас, след като предоставите изричното си съгласие за получаването им. В такива случаи ще изтрием вашата лична информация, освен ако нямаме убедителни и законни основания да продължим да я използваме или ако това е необходимо поради правни причини.

Оплакване.
Ако пребивавате в ЕС и искате да изявите безпокойство относно използването на вашата информация (и без да се засягат други права, които може да имате), имате право да го направите с вашия местен орган за защита на данните.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на: MauGifts@gmail.com:
Цвети Стоянова
София, България 1836
Левски Г